ΑΔΙΣΠΟ

Διεθνή Σχολεία

Η Σχολή, επιπρόσθετα του κύριου εκπαιδευτικού της έργου, οργανώνει και πραγματοποιεί κατ’ εντολή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) Διεθνή Σχολεία. Αυτά αποτελούν, αφενός αναγνώριση των δυνατοτήτων της Σχολής και αφετέρου, αντανακλούν το κύρος των Ελληνικών ΕΔ.

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση στην Έδρα της Σχολής διοργανώνεται το Διεθνές Σχολείο Επιχειρησιακής Σχεδίασης (ΔΙΣΕΣ) στην αγγλική γλώσσα, με συμμετοχή Αξιωματικών από συμμαχικές και φιλικές χώρες. Επίσης, η Σχολή διοργανώνει και το «κινητό» ΔΙΣΕΣ, κατόπιν αιτήσεως από συμμαχικό ή φιλικό κράτος και εγκρίσεως του ΓΕΕΘΑ.

Παράλληλα, η Σχολή ως μέλος του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΚΑΑ), συμμετέχει στην διεξαγωγή των ακόλουθων εκπαιδεύσεων, που αφορούν στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ – CSDP):

  • Σχολείο Προσανατολισμού (Orientation Course), το οποίο διοργανώνεται στην έδρα της Σχολής.
  • Σχολείο «AMT 1», το οποίο αφορά στο συνεκτικό τρόπο (Integrated Approach) με τον οποίο τα όργανα της ΕΕ προσεγγίζουν μια κρίση.
  • Σχολείο «AMT 2a», το οποίο αφορά στη διαδικασία λήψης απόφασης σε πολιτικό – στρατηγικό επίπεδο και διοργανώνεται στην έδρα της Σχολής.
  • Σχολείο «PM2» (Project Management Methodology) το οποίο αφορά στη Διαχείριση Έργου.